Ugrás a tartalomhoz
Notification modal include error!

Adatkezelési tájékoztató

A Takarék Csoport minden tagja elkötelezett az általa kezelt adatok, így a személyes adatok jogszabályoknak megfelelő kezelése mellett. Kiemelt figyelmet fordítanak a jogszerű adatkezelésre és személyes adatok biztonságára.

A Takarék Csoport tagjainak adatvédelmi tisztviselője:

Neve: Dr. Kondor Bence János
Levelezési címe: MTB Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
E-mail címe: adatvedelem@takarek.hu
Neve:
Levelezési címe:
Dr. Kondor Bence János
MTB Zrt. 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Neve:
E-mail címe:
Dr. Kondor Bence János

Minden törekvés ellenére bekövetkezhetnek olyan váratlan események, mely során ezen célok részlegesen sérülnek, és bekövetkezhet adatvédelmi incidens, amely a biztonság olyan sérülését jelenti, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az esetlegesen bekövetkezőadatvédelmi incidensek hatékony kezeléséhez az eseményt észlelők számára – az alább megjelölt elérhetőségek mellett - elsődlegesena 7*24 órában elérhetőCall Centerrel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, amelynek telefonszáma:

+36 1 311 3110

Jogainak gyakorlásával, illetve adatvédelmi panasszal kapcsolatban a Takarék Csoport tagnál az alábbicsatornák bármelyikén felvehető a kapcsolatot:

  • postai küldeményben:

MTB Zrt. Adat- és titokvédelmi szakterülete (Adatvédelmi Központ),

1122 Budapest, Pethényi köz 10.

  • elektronikus levél formájában:

adatvedelem@takarek.hu e-mail címen;

  • személyesen:

Ügyfélfogadási időben a Takarék Csoport bármely, ügyfelek számára nyitva álló helyiségében;

  • telefonon:

a 7*24 órában elérhető Call Center +36 1 311 3110 számán.

Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím:1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ;telefon:+36(30)683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391-1410).


Kapcsolódó dokumentumok: